Φυσικό αέριο

Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων Θέρμανσης

Αντικατάσταση διακοπτών καλοριφέρ. Ορθή στήριξη σωμάτων. Έλεγχος στεγανότητας. Καθαρισμός σωμάτων.